Uutiset

19.06.2019Käytännön tekeminen on valmentamista, kun työtä tehdään jatkuvan parantamisen asenteella
05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!
20.02.2019Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen
19.12.2018Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!
20.11.2017Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen
18.10.2017Uudet pilottihankkeet työn alle hankinnan suunnittelu -työpajassa
31.08.2017Syventävässä työpajassa #3 pohdittiin, kuinka jatkuvaa parantamista voitaisiin aktivoida hankkeissa
29.06.2017Syventävässä työpajassa #2 pohdittiin urakan laajuuden muutoksiin liittyviä haasteita
13.06.2017IPT2-hankkeen pilottien työpajassa pohdittiin ipt-hankintojen toteutusta
18.05.2017Ensimmäisessä pilottien työpajassa suunniteltiin onnistuneesti hankintoja
24.04.2017IPT2-hankkeen syventävä työpaja 5.4.2017: yhteistoimintamekanismit ja tahtiaikatuotannon käytännön toteutus
16.03.2017IPT2-hanke käynnistyy
16.02.2017RAKLI: "Projektien integrointi toimii - IPT-hankkeen tulokset julki"
16.03.2016Allianssi-Turku -sanasto tukee uuden toimintamallin viestintää
23.02.2016Allianssimallista tehdään RT-korttia
03.12.2015LCI-päivä: Rakentamisen virtaviivaistaminen vaatii kulttuurin muutosta
27.10.2015IPT-hankkeen opintomatka Kaliforniaan
27.05.2015IPT-hankkeen tilanne 5/2015