IPT2-hankkeen pilottien työpajassa pohdittiin ipt-hankintojen toteutusta

13.06.2017

 

IPT2-HANKKEEN PILOTTIEN TYÖPAJA #2: HANKINNAN TOTEUTUS

IPT2-hankkeen pilottien työpajasarja jatkui 8.-9.6.2017 Helsingin Rantapuisto-hotellissa, jossa perehdyttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen liittyviin vaiheisiin ja tehtäviin. Työpajan tavoitteena oli kuvata parhaan tarjoajan valintaan tarvittavat vertailuperusteet, sekä tarjousten sisältövaatimukset ja niiden arviointiperusteet. Lisäksi perehdyttiin tarjousneuvotteluiden sisältöön sekä kaupallisen mallin periaatteisiin. Työpajassa valmisteltiin viiden pilottihankkeen hankintaa:

  • Hoidon alueurakan hankinta, ELY - Liikennevirasto 
  • Kuopion uusi sydän -sairaala, toteuttajien hankinta, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri
  • Hämeenkylän ja Rajatorpan koulut, Vantaan tilakeskus
  • Uusi keskussairaala, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
  • Pohjanmaan SOTE-talon uudishanke (R-uudisrakennus), Vaasan sairaanhoitopiiri

Mikko Somersalmi RAKLI ry:sta avasi työpajan puhumalla hankinnan toteutuksen merkityksestä; vielä ei ole yhtään ipt-hanketta, jossa olisi tullut välirikkoa kumppaneiden välille, mikä osaltaan kertoo siitä, että tilaajat ovat onnistuneet hyvin omien hankintojen toteutuksessa.

Lauri Merikallio Visonilta ja Tuomo Lindstedt Finavialta pitivät energisoivan yhteisesityksen pureutuen osaamisen kehittämiseen ja markkinoiden haastamiseen hankinnan toteutuksen aikana. Projektisysteemisuunnittelu itsessään haastaa tilaajaorganisaatiot miettimään hankekokonaisuutta uudella tavalla. Oleellista on miettiä, ketä tarvitaan hankkeeseen mukaan ja missä vaiheessa. Finavia on edellyttänyt, että avainpelureita integroidaan hankkeeseen jo kehitysvaiheessa, mikä on ollut edellytys muutokselle. Finavia on haastanut markkinoita myös muun muassa aikaistamalla hankkeen kehitysvaihetta; hankkeen prosesseja ja käytäntöjä on alettu kehittää yhdessä tarjoajakonsortioiden kanssa jo tarjousvaiheessa. Lisäksi Finavia on ennakkoluulottomasti käyttänyt uudenlaisia tarjousten vertailuperusteita.

Visonin lakimies Juha Virolainen alusti, kuinka välttää valitukset tarjousten vertailussa uuden hankintalain näkökulmasta. Juha korosti tavoitteiden asettamisen merkitystä hankinnalle; ilman hyvin mietittyjä tavoitteita on vaikea määrittää, mitä hankinnalta halutaan. Toiseksi, kaikkeen valmisteluun, jota hankintailmoitus vaatii, tulisi varata riittävästi aikaa. Hankintaa lähdetään valmistelemaan usein liian kiireellä aikataululla, jolloin tilaajalle ei jää aikaa miettiä kaikkia asioita yksityiskohtaisesti ja tehdä projektisysteemisuunnittelua. Lähtökohtana on, että hankintailmoituksen jälkeen tarjoajien vähimmäisvaatimuksiin ja tarjousten vertailuperusteisiin ei enää tehdä muutoksia.

Työpajassa arvioitiin ryhmien työskentelyä päivien aikana. Arvioinnin kohteena oli erityisesti kyky johtaa ryhmätöitä ja organisoitua ryhmässä sekä yhteistoiminta ja kyky toimia integroituna tiiminä. Annika Brandt Visonilta taustoitti, miksi nämä asiat korostuvat tarjoajien arvioinnissa kehitystyöpajojen yhteydessä sekä kuvasi, mitä allianssikyvykkyys oikeastaan tarkoittaa.

Aurinkoinen perjantai-aamu aloitettiin kuulemalla Lauri Merikallion alustus yhteistoimintasopimuksesta ja kaupallisesta mallista. Lauri kuvasi sopimuksen rakenteen ja kaupallisen mallin periaatteet sekä avasi hinnan merkityksen ja käytön osana tarjouskilpailua. Lauri korosti epävarmuuksien hinnoittelun merkitystä; huolellisella epävarmuuksien analysoinnilla ja hinnoittelulla voidaan minimoida ikävät hetket ja luottamuksen rapautuminen hankkeen toteutusvaiheen aikana. 

 

05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!
20.02.2019Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen
19.12.2018Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!
20.11.2017Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen

Siirry arkistoon »