Ensimmäisessä pilottien työpajassa suunniteltiin onnistuneesti hankintoja

18.05.2017

IPT2-hankkeen pilottien työpajasarja aloitettiin 9.-10.5.2017 järjestämällä ensimmäinen tapaaminen Helsingin Rantapuisto-hotellissa, jossa käytiin läpi vaativien hankkeiden yhteistoimintamalleihin tähtäävien hankintojen suunnitteluun ja valmisteluun liittyviä tehtäviä. Lisäksi työpajassa kuultiin käytännön kokemuksia hankkeiden käynnistämisestä sekä hankinnan valmistelusta hankintalain näkökulmasta. Työpajassa suunniteltiin neljän pilottihankkeen hankintaa:

  • Hoidon alueurakan hankinta, ELY - Liikennevirasto
  • Kuopion uusi sydän -sairaala, toteuttajien hankinta, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri
  • Hämeenkylän ja Rajatorpan koulut, Vantaan tilakeskus
  • Uusi keskussairaala, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

Mikko Somersalmi RAKLI ry:sta avasi työpajan pohtimalla selvitysmies Erkki Virtasen raportin sisältöä ja korostamalla hankinnan suunnitteluvaiheen merkitystä Virtasen suosituksiin pohjautuen. Antti Piirainen Visonilta jatkoi, kuinka tilaajaorganisaatiot toimivat muutoksen johtajina haastamalla markkinat kehittymään ja vaatimalla kulttuurin muutosta toimialalla. Myös Lauri Merikallio Visonilta korosti tilaajan roolia muutoksessa; ”mikään ei muutu, jos mikään ei muutu” kuvastaa tilannetta. Ihmiset ovat kaiken keskiössä ja tavoitteena on, että myös leantyökalujen avulla voitaisiin parantaa organisaatioiden kykyä ottaa ihmiset huomioon hankkeissa. Projektien hallinnan täytyy laajentua nykyistä enemmän kattamaan myös ihmisten johtamista. Hankintalaki ohjaa vahvasti hankintavaiheen toimintoja, mutta ipt-hankkeiden kehitys- ja toteutusvaiheet sisältävät vielä runsaasti mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle. Ipt-hankkeet ovat omiaan silloin, kun monimutkaisuus tuo haasteita ja tarvitaan osaavien ihmisten yhteistä panostusta ratkomaan ongelmia ja kehittämään toimintaa edelleen. Nyt tarvitaan rohkeutta puhua hankkeista muutenkin kuin numeroiden kautta – yhteiskunnallinen merkittävyys pitää tuoda esiin!

Mauri Mäkiaho kertoi Liikenneviraston kokemuksia hankinnan suunnittelusta. Liikennevirasto on määrittänyt systematiikan, jonka pohjalta kullekin hankkeelle valitaan sopiva urakkamalli. Hankkeelle voidaan valita yksi urakkamalli, mutta kokemusta on myös hankkeista, joissa vain tietty monimutkaisempi osa hanketta toteutetaan yhteistoimintamallilla. Mauri kannusti myös käymään aktiivista vuoropuhelua markkinoiden kanssa urakkamallia valittaessa. Tällä hetkellä Liikennevirasto pyrkii digitalisaation ja tiedon parempaan hyödyntämiseen hankkeiden toteutuksessa. Liikennevirasto on ollut mukana yhteensä viidessä hankkeessa, jossa on hyödynnetty ipt-mallia.

Työpajan aikana saimme kuulla myös Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n lakimies Mika Pohjosen ajatuksia hankintailmoitusten karikoista hankintalain näkökulmasta. Mika korosti hankintailmoituksen kirjoitusvaiheen merkitystä sekä huolellista tarjoajien soveltuvuusvaatimusten sekä tarjoajien valintaperusteiden määritystä. Esityksessä käytiin läpi myös uuden hankintalain tuomia muutoksia.

Ennen viimeisiä ryhmätyösessioita Rami Tuokko Visonilta esitti tarjoajien valinnan tilaajan tavoitteiden ohjaamana prosessina sekä antoi käytännön esimerkkejä IPT-hankkeiden tarjouskilpailuissa käytetyistä soveltuvuusvaatimuksista ja valintaperusteista. Rami peräänkuulutti markkinoiden haastamista entistä paremmin tilaajan tavoitteita sekä IPT-mallien toimintatapoja tukevilla valintakriteereillä.

05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!
20.02.2019Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen
19.12.2018Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!
20.11.2017Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen

Siirry arkistoon »