LCI-päivä: Rakentamisen virtaviivaistaminen vaatii kulttuurin muutosta

03.12.2015

2.12.2015 järjestetyn viidennen Lean Construction -päivän mukaan kiinteistö- ja rakennusala virtaviivaistuu projektituotannosta palveluliiketoiminnaksi. Myös rakentaminen on teollisesta toimintaa. Muutos on kuitenkin hidasta, koska se edellyttää alan kulttuurin muuttamista.

Rakentamisessa pitää luoda arvoa asiakkaalle

Asiakaslähtöisyys, tuottavuus ja digitalisaatio liittyvät myös rakentamiseen. Asiakasajattelu ja digitalisaatio mahdollistavat tuottavuuden parantamisen. Tilaajilla ja rakennuttajilla on tässä muutoksessa iso rooli.

Lean Construction UK:n Derer Drysdalen mukaan muutos edellyttää asiakkaalle tuotettavan arvon ymmärtämistä. Muutoksessa on kyse työkulttuurin muuttamisesta ja vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamista. Isossa-Britanniassa rakennusalan ja julkisen sektorin tuottavuutta parannetaan hallituksen vahvistaman strategian mukaisesti. Julkisten tilaajien ja rakennuttajien on parannettava tuottavuuttaan ja opeteltava paremmiksi tilaajiksi. Strategia ajaa koko toimialan hankintamenettelyiden uudistamiseen ja uudenlaiseen yhteistyöhön. Strategiaa jalkauttavat mm. Highways England ja Transport for London, joissa on saatu aikaan vaikuttavia tuloksia määrätietoisella muutoksen johtamisella ja henkilöstön sitouttamisella.

Kulttuurin muutos vaatii yhteistyötä ja oppimista yli organisaatiorajojen. Usein myös vaativaa asiakasta ja joskus myös pakkoa kehittää. Suurten risteilijöiden hyttiremontteihin erikoistunut I.S.Mäkinen on kyennyt kaksinkertaistamaan projektiensa tuottavuuden optimoimalla tuotantonsa virtaustehokkaaksi. Samalla se on parantanut kilpailukykyään ja luonut merkittävää lisäarvoa asiakkailleen.

Lean tulee ymmärtää jokapäiväiseen työntekoon ulottuvana ajattelutapana

RAKLI ry:n rakennuttamistoimikunnan puheenjohtajan, Helsingin yliopiston kiinteistöjohtaja Teppo Salmikiven mukaan alan katse tulisi kohdistaa teknisten ja taloudellisten tavoitteiden sijaan asiakkaalle tuotettavaan arvoon. Lean-ajattelua lähestytään meillä liikaa pelkästään työkaluina ja menetelminä. Lean tulisi ymmärtää syvällisemmin jokapäiväiseen työntekoon ulottuvana ajattelu- ja lähestymistapana.

Muutoksen läpivienti tulee tapahtua ihmiset ja osaamiset edellä. Se ei kuitenkaan onnistu ilman toimivia työkaluja. Hyviä esimerkkejä jo käyttöönotetuista toimintamalleista ja työkaluista ovat mm. Big Room -toiminta, Last Planner -suunnittelun ohjaus, uudet yhteistoimintamallit projekteissa tai suuremmassa mittakaavassa koko palvelutuotannon integrointi.

Lean-johtaminen tukee yritysten strategian ja liiketoiminnan kehittämistä. Se vaatii kuitenkin vahvaa muutosjohtamista ja uskallusta kyseenalaistaa vanhat tavat.

LCI-päivän tiedote: http://lci.fi/blog/lci-paiva_2015/
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!
20.11.2017Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen
18.10.2017Uudet pilottihankkeet työn alle hankinnan suunnittelu -työpajassa
31.08.2017Syventävässä työpajassa #3 pohdittiin, kuinka jatkuvaa parantamista voitaisiin aktivoida hankkeissa
29.06.2017Syventävässä työpajassa #2 pohdittiin urakan laajuuden muutoksiin liittyviä haasteita
13.06.2017IPT2-hankkeen pilottien työpajassa pohdittiin ipt-hankintojen toteutusta

Siirry arkistoon »