Allianssimallista tehdään RT-korttia

23.02.2016

IPT-hankkeessa kehitettävää allianssimallia työstetään parhaillaan RT-kortiksi. Sopimusmallin ja siihen liittyvän kaupallisen mallin käsikirjoittamisesta vastaa Rakennustietosäätiön toukokuussa 2015 perustama toimikunta TK 351 Yhteistoimintaurakoiden sopimusmallit ja käyttöohjeet.

Toimikunnan tehtävänä on laatia alan yhteisesti hyväksymät sopimusmallit yhteistoimintaurakoihin. Toimikunnan puheenjohtajana toimii IPT-hankkeen puheenjohtajana toimiva Helsingin yliopiston kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi.

Toimikunnan työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 loppuun.
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!
20.11.2017Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen
18.10.2017Uudet pilottihankkeet työn alle hankinnan suunnittelu -työpajassa
31.08.2017Syventävässä työpajassa #3 pohdittiin, kuinka jatkuvaa parantamista voitaisiin aktivoida hankkeissa
29.06.2017Syventävässä työpajassa #2 pohdittiin urakan laajuuden muutoksiin liittyviä haasteita
13.06.2017IPT2-hankkeen pilottien työpajassa pohdittiin ipt-hankintojen toteutusta

Siirry arkistoon »