Allianssi-Turku -sanasto tukee uuden toimintamallin viestintää

16.03.2016

IPT-hankkeessa suunnitellaan nyt hetkellä kehitys- ja toteutusvaiheiden läpivientiä. Johtavat julkiset tilaajat pohtivat kehitysvaiheen sudenkuoppia ja toteutusvaiheen käynnistämistä IPT-hankken seitsemännessä kehitystyöpajassa Rantapuistossa Vuosaaressa 15-16.3.2016.

Kehitystyöpajassa analysoitiin hankkeista Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta, Helsingin yliopiston hallintorakennuksen uudistaminen, Turun Syvälahden koulun rakentaminen ja Finavian asematason allianssi saatuja kokemuksia. Lisäksi tutustuttiin Lahden Matkakeskuksen allianssiurakasta ja Tampereen Rantatunnelista saatuihin kokemuksiin. Kokemusten perusteella integroitujen projektien toteuttaminen peräkkäisinä kehitys- ja toteutusvaiheina tuottaa selkeästi lisäarvoa ja mahdollistaa paremmin tilaajan tavoitteiden toteuttamisen.

Sekä kehitys- että toteutusvaiheiden haasteena on hankintavaiheessa saavutetun allianssikyvykkyyden säilyttäminen ja edelleen nostaminen. Etenkin allianssihankkeissa on tarve panostaa uusien osapuolten sitouttamiseen ja valmennukseen ja myös alihankkijoiden kytkemiseen allianssin toimintamalliin. Ratkaisuksi esitettiin mm. alliansiajokorttia ja mobiilisti toimivaa Alliappsia.

Allianssin toimintamalliin perehdyttäminen ja valmentaminen nähdään integroitujen hankkeiden elintärkeänä osana. Uusi toimintamalli on kyettävä kalkauttamaan kaikille hankken osapuolille mukaan lukien suunnittelutiimien jäsenet ja työmaan viimeisetkin timpurit.

Allianssimallin viestintää varten kehitystyöpajassa lanseerattiin ensimmäinen versio allianssi-Turku -sanakirjasta, josta esimerkki alla:

  • allianssimallin jalkauttaminen = apostolointi
  • Big Room = huone- ja mielentila
  • kaikki samassa veneessä = tält puol jokke
  • muutosagentti = unilukkari
  • rinnakkaistoimija = Batman, jolla on Robin kaverina
  • sidosryhmä = kissanainen
  • tulosten visualisointi = volttimittaus
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!
20.11.2017Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen
18.10.2017Uudet pilottihankkeet työn alle hankinnan suunnittelu -työpajassa
31.08.2017Syventävässä työpajassa #3 pohdittiin, kuinka jatkuvaa parantamista voitaisiin aktivoida hankkeissa
29.06.2017Syventävässä työpajassa #2 pohdittiin urakan laajuuden muutoksiin liittyviä haasteita
13.06.2017IPT2-hankkeen pilottien työpajassa pohdittiin ipt-hankintojen toteutusta

Siirry arkistoon »