IPT2-hanke käynnistyy

16.03.2017

IPT2-hanke palauttaa suomalaisen projektiosaamisen maailman kartalle


Yksitoista julkista tilaajaorganisaatiota käynnistävät kolmevuotisen integroivien projektitoimitusten tutkimus- ja kehityshankkeen. IPT2-hankkeen missiona on nostaa suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan projektiosaamisen Euroopan kärkeen. 


Tavoitteena tuottavuuden kasvu

Vuosina 2017-19 toteutettavan IPT2-hankkeen tavoitteena on tilaajaorganisaatioiden osaamisen laajentaminen ja syventäminen ja koko rakennetun ympäristön projektien ja palveluiden tuottavuuden parantaminen. Tulokset on tarkoitus saavuttaa keskittymällä koko projekti- ja palvelutuotannon systeemiseen muuttamiseen, arvon tuottamiseen suunnittelussa ja rakentamisen tuottavuuden parantamiseen mm. lyhentämällä läpimenoaikoja 20-40 %.


Rahoittajina 11 tilaajaorganisaatiota

IPT2-hankkeen rahoittavat Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Finavia, Helsingin yliopisto ja Liikennevirasto, Kainuun sote sekä Kanta-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit. Hankkeen toimeksiantajana toimii RAKLI ry ja sen operatiivisesta toteuttamisesta vastaa Vison Oy. 


Hankkeessa on tarkoitus käynnistää 11 pilottiprojektia ja laajentaa integroitujen toteutusmuotojen käyttö uusiin tilaajaorganisaatioihin ja yrityksiin sekä kokonaan uudenlaisiin hankkeisiin. Malleja on tarkoitus kehittää mm. tie- ja katuverkon hoito- ja kunnossapitosopimuksissa sekä uusissa sairaalahankkeissa.


Vuosina 2017-2019 toteutettavan hankkeen budjetti on noin 800.000 euroa. 


Opit 600 milj. euron pilottihankkeista

IPT2-hanke jatkaa vuosina 2014-16 toteutettua IPT-hanketta, jonka tuloksia kootaan parhaillaan RT-kortistoon allianssisopimuksiksi ja tilaajan ohjeeksi. Hankkeessa koulutettiin noin 130 tilaajien asiantuntijaa ja käynnistettiin 11 pilottiprojektia, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio ylittää reilusti 600 milj. euroa.
 
Lisätietoja: 

  • tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry, mikko.somersalmi@rakli.fi, puh. 040 7207645
  • partner Jani Saarinen, Vison Oy, jani.saarinen@vison.fi, p. 0400 625 670  - www.ipt-hanke.fi 
19.12.2018Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!
20.11.2017Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen
18.10.2017Uudet pilottihankkeet työn alle hankinnan suunnittelu -työpajassa
31.08.2017Syventävässä työpajassa #3 pohdittiin, kuinka jatkuvaa parantamista voitaisiin aktivoida hankkeissa

Siirry arkistoon »