Uudet pilottihankkeet työn alle hankinnan suunnittelu -työpajassa

18.10.2017

IPT2-HANKKEEN PILOTTIEN TYÖPAJA: HANKINNAN SUUNNITTELU

IPT2-hankeenn työpajasarjaa jatkettiin 12.-13.10.2017 hankinnan suunnittelun merkeissä. Työn alle otettiin neljä uutta kiinnostavaa pilottihanketta, joiden hankintoja suunniteltiin yhteisvoimin kahden päivän aikana:

  • Jorvin sairaalan peruskorjausohjelma, HUS-Kiinteistöt
  • Yliopiston päärakennuksen peruskorjaus, Helsingin yliopisto
  • Tammelan stadion, Tampereen kaupunki
  • Turun keskustan alueurakka, Turun kaupunki

Mikko Somersalmi RAKLI ry:sta avasi työpajan ja muistutti hankinnan suunnitteluvaiheen merkityksestä hankkeen onnistumiseen. Antti Piirainen Visonilta palasi vielä IPT2-hankkeen tavoitteisiin. Vaikka ipt-osaaminen onkin mennyt jo valtavasti eteenpäin, paljon on vielä tehtävänä, jotta osaaminen organisaatioissa saadaan laajentumaan. Tavoitteeksi pitää ottaa ei vähempää kuin Suomen saattaminen Euroopan kilpailukykyisimmäksi maaksi rakennusalalla. Antti korosti tilaajan roolia muutoksen edistäjänä ja muistutti, että vaativa, mutta positiivinen tilaaja myös opettaa toimijoita kaikista tehokkaimmin.

Samoin Jani Saarinen Visonilta korosti tilaajan roolia muutosveturina. Viimeisen viiden vuoden aikana Suomi on noussut Euroopan kärkeen ipt-hankkeiden toteutuksissa ja nyt meillä on jo osaamista hankintojen läpiviemiseen. Hankintaprosessi saa kuitenkin myös kritiikkiä osakseen erityisesti sen vaatiman työmäärän vuoksi. On selvää, että ipt-hankinnan läpivienti ensimmäisen kerran vaatii aina paljon uuden oppimista ja enemmän aikaa kuin perinteisen hankinnan läpivienti. Tilanne kuitenkin helpottuu, kun osaaminen laajentuu ja saadaan apuja mm. allianssimallin RT-korteista, jotka ovat pian lähdössä lausuntokierrokselle. Allianssimallin RT-kortteihin tulee mukaan kaksi kehitysvaiheeseen ja yksi toteutusvaiheeseen tarkoitettua sopimusta.

Janin mukaan seuraava suuri haaste allianssihankkeille on saada alihankkijat tehokkaammin mukaan toimintaan– samaa korosti myös Henri Jyrkkäranta Helsingin yliopistolta, joka on mukana suunnittelemassa jo kolmatta allianssihanketta Helsingin yliopistolla. Yksi keskeisimmistä opeista ja asioista, jonka Helsingin yliopisto haluaa siirtää hankkeesta toiseen ja kehittää edelleen, liittyy juuri alihankkijoiden integroimiseen allianssiorganisaatioon. Kolmatta allianssihanketta suunniteltaessa alihankkijoiden integrointi ja laajamittainen yhteistoiminta-mekanismien käyttö huomioidaan jo hankinnan suunnitteluvaiheesta ja hankintailmoituksen kirjoituksesta lähtien. Tavoitteena on viedä allianssimainen toiminta viimeiseen mieheen asti, mikä on äärimmäisen hieno tavoite! Henri pitää tärkeänä Ihmisten kouluttamista ja oppien siirtämistä hankkeiden välillä sekä myös ulkopuolisten henkilöiden sparrausavun käyttämistä toiminnan kehittämisessä.

Työpajassa saimme myös tiiviin kattauksen hankintailmoituksen teosta sekä ilmoitukseen liittyvistä mahdollisista karikoista uuden hankintalain näkökulmasta. Lakimies Juha Virolainen Visonilta korosti, että hankintailmoitus on kaiken perusta, minkä vuoksi tilaajan tulee huolellisesti miettiä ja määrittää tarjoajien soveltuvuusvaatimukset sekä tarjoajien valintaperusteet. Juha muistutti, että ”nurkan takana vaanii aina riski”, eli jokainen hankintailmoituksessa määritettävä asia tulisi miettiä aina monelta kantilta, jotta kaikki mahdolliset hankintaprosessiin liittyvät riskit pystyttäisiin tunnistamaan.

Toisen työpajapäivän alkuun saimme napakan esityksen Rami Tuokolta Visonilta tarjoajien valinnasta tilaajan tavoitteiden ohjaamana sekä kuulimme käytännön esimerkkejä IPT-hankkeiden tarjouskilpailuissa käytetyistä soveltuvuusvaatimuksista ja valintaperusteista. Myös muiden alustajien tapaan Rami peräänkuulutti tilaajan roolia markkinoiden haastamisessa; kaiken pitää lähteä tilaajan tavoitteista, koska tilaajan tavoitteet ohjaavat koko hankintaprosessia sekä kehitysvaiheessa toimimista. Alustus herätti keskustelua ja pohdintaa myös siitä, pitäisikö tarjoajille maksaa palkkiota tarjousvaiheen aikaisesta suunnittelutyöstä.

19.06.2019Käytännön tekeminen on valmentamista, kun työtä tehdään jatkuvan parantamisen asenteella
05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!
20.02.2019Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen
19.12.2018Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!

Siirry arkistoon »