Syventävässä työpajassa #3 pohdittiin, kuinka jatkuvaa parantamista voitaisiin aktivoida hankkeissa

31.08.2017

IPT2-hankkeessa  pyyhittiin kesän hiekkapölyt harteilta ja jatkettiin syventävien työpajojen sarjaa. Helsingin Tekniskan saleilla pidetyn työpajan aiheena oli jatkuva parantaminen ja ihmisten kehittäminen. IPT2-hankkeen yhtenä keskeisenä teemana on ihmisten ja osaamisen kehittäminen, mihin työpajan aikana pyrittiin tuomaan uusia ajatuksia ja keinoja tukemaan käytännön työtä projekteissa.   

Työpajan alussa Lauri Merikallio Visonilta alusti päivän teemaa muistuttamalla, kuinka ihmisiin ja jatkuvaan parantamiseen liittyy valtava voimavara kaikissa hankkeissa. IPT-hankkeissa olemme tehneet lupauksia kehittää toimintaa, joten on kriittistä ymmärtää, mitkä asiat hidastavat ja estävät jatkuvan parantamisen toteutumista hankkeissa. Jokaisessa hankkeessa pitää olla tavoitteena jatkuvan parantamisen juurruttaminen niin Big Room kuin työmaatasollakin.

Ennen työpajaa keräsimme hankkeeseen osallistuvilta kokemuksia siitä, kuinka jatkuva parantaminen toteutuu käynnissä olevissa hankkeissa. Anna-Maija Hietajärvi Visonilta kävi läpi kyselyn tulokset, joissa korostui erityisesti johdon sitoutumisen, systemaattisen jatkuvan kehittämisen prosessin sekä ihmisten johtamisen merkitys jatkuvan parantamisen onnistumisessa. Tulokset kuitenkin paljastivat, että tällä hetkellä vain harvassa projektissa on määritetty systemaattinen jatkuvan parantamisen prosessi. Kyselyn tuloksista löytyy tarkempaa tietoa hankkeen nettisivuilta.

”Allianssikonkari” Mikko Heiskanen Liikennevirastosta kävi jakamassa omia kokemuksiaan jatkuvan parantamisen toteutumisesta ja tuloksista allianssihankkeissa. Toiminta hankkeissa on kehittynyt vuosien varrella monella saralla. Mikko esitteli mm., kuinka viimeisimmässä Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeessa hankintaprosessi oli kehittynyt aikaisemmista hankkeista ja saatiin vietyä läpi alle neljässä kuukaudessa. Hankkeiden aikana on myös oivallettu, että viranomaisten integrointi mukaan hankkeeseen edistää oleellisesti lupaprosessien sujuvuutta. Aikataulusuunnittelu on keskeisessä roolissa myös jatkuvan parantamisen näkökulmasta ja Mikko suositteleekin, että tahtiaikataulu otettaisiin hankkeissa käyttöön jo kehitysvaiheessa, koska se on ainoa keinoa varmistaa resurssien tehokas käyttö. Avaintulosalueet sitouttavat ihmiset jatkuvaan parantamiseen – ja Big Roomiin tuodut juurekset antavat virtaa tälle kehitystyölle!   

Iltapäivällä kuulimme Otto Alhavan kertomana, kuinka Fira toteuttaa jatkuvaa parantamista hankkeissaan. Otto korosti ihmisten mukanaolon merkitystä: ilmiömäinen lopputulos syntyy vasta, kun kaikki on integroitu mukaan hankkeeseen. Kyse on vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta! Myös työmaille täytyy pystyä rakentamaan tiimi; ei riitä, että asiakas on integroitu mukaan hankkeeseen. Tällä hetkellä työmaiden yleisenä ongelmana on työmiesten arvoa tuottamattoman työn määrä ja työmiesten ylibuukkaus, joihin Firalla on haettu ratkaisua mm. työn virtautuksella. Myös alihankkijoiden integrointi mukaan tiimiin on keskeisessä asemassa. Digitalisaation rooli korostuu jatkossa yhä enemmän. Yhteisen tiedon jakaminen on jatkuvan parantamisen edellytys.

Ari Pokka Pipelifesta kertoi, kuinka jatkuvaa parantamista ja ihmisten motivointia on toteutettu heidän organisaatiossaan. Ihmisten kehittäminen on Pipelifelle tärkeintä jatkuvaa kehittämistä. Ihmisten haastaminen on oleellista ja sen tiedetään vaikuttavan positiivisesti myös työhyvinvointiin. Lean-filosofiassa ihmiset ovat keskiössä. Ihmisten motivointiin ja innostamiseen tulee panostaa ja organisaatioon pitää pystyä luomaan kulttuuri, jossa ongelmien kertominen on tervetullutta. Ongelmien läpikäynti yhdessä on tärkeää, koska jakamalla kokemuksia voidaan oppia ja kehittää toimintaa edelleen. Juurisyihin pureutuminen ja avoimen toimintakulttuurin luominen ovat ydinasioita! 

19.06.2019Käytännön tekeminen on valmentamista, kun työtä tehdään jatkuvan parantamisen asenteella
05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!
20.02.2019Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen
19.12.2018Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!

Siirry arkistoon »