Syventävässä työpajassa #2 pohdittiin urakan laajuuden muutoksiin liittyviä haasteita

29.06.2017

IPT2-SYVENTÄVÄ TYÖPAJA #2: URAKAN LAAJUUDEN HALLINTA IPT-HANKKEISSA (15.6.2017)

RAKLIn ja Visonin koordinoimassa IPT2-hankkeessa jatkettiin syventävien työpajojen sarjaa. Helsingin yliopisto toimi isäntänä työpajassa, jonka aiheena oli urakan laajuuden hallinta ipt-hankkeissa. Syventävien työpajojen tarkoituksena on perehtyä keskeisiin ipt-hankkeissa havaittuihin haasteisiin ja pyrkiä löytämään ratkaisuja ja uusia toimintamalleja hankkeiden käytännön työn tueksi.

Työpajassa kuultiin alustuksia kahdesta näkökulmasta. Lauri Merikallio Visonilta, Milko Tietäväinen Tampereen kaupungista ja Terho Pekkala Kainuun sairaalasta alustivat urakan laajuuden hallintaan liittyvistä haasteista. Jaakko Kivi Lemminkäiseltä, Martti Nurminen Finavialta ja Henri Jyrkkäranta Helsingin yliopistolta puolestaan kertoivat kokemuksistaan, kuinka hankkeissa on käytännössä toimittu muutosten hallinnassa.

Alustuksissa nostettiin esiin hankkeiden rajaukseen ja mm. laatutason määrittämiseen liittyvät haasteet. Lisäksi muutoksiin liittyvä päätöksenteko koetaan usein ongelmaksi. Keskeistä on, että hankkeessa määritetään yhteiset periaatteet ja mekanismit muutosten hallitsemiseksi. Tärkeänä asiana nostettiin esiin ”ennaltaehkäisevä” työ muutosten hallitsemiseksi. Aktiivinen riskien ja mahdollisuuksien hallinta hankkeen koko elinkaaren ajan sekä hankkeen vaiheistaminen osiin esim. siten, että jo hankintavaihetta hyödynnetään kehitysvaiheena lisäävät joustavuutta ja vahvistavat projektiorganisaation kykyä hallita muutoksia. Lisäksi kaikkien osapuolten aktiivinen mukaanotto laajuuden miettimiseen hankkeen alkumetreillä nostettiin keskeisimpinä keinoina välttää liialliset muutokset hankkeessa.

Työpajan tuloksena kirjoitetaan tiivistelmä työpajan tuloksista; periaatteista ja työkaluista, joita voidaan hyödyntää hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheessa tukemaan muutosten hallintaa. Tiivistelmä tullaan julkaisemaan hankkeen kotisivuilla (www.ipt-hanke.fi).

 

05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!
20.02.2019Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen
19.12.2018Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!
20.11.2017Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen

Siirry arkistoon »