Toteutusvaihe

Toteutusvaiheen tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa hanke kehitysvaiheen tulosten mukaisesti ja edelleen kehittää ja innovoida ratkaisuja.

Toteutusvaiheessa sopimusosapuolet toimivat tiiviinä integroituna tiiminä, jossa toimijoiden yhteistyötä lujittavat jaetut riskit ja mahdollisuudet sekä yhteistoimintaan kannustavat johtaminen ja työkulttuuri.

Lisäksi toteutusvaiheessa suunnitellaan hankkeen takuuajan tehtävät ja vastuut sekä mahdollinen käyttöönotto ja ylläpito. Yhteistoiminnalliseen toteutusmalliin voidaan perinteisiä toteutusmalleja helpommin liittää myös pidennetty takuu tai takuuaikaan tai käyttöönottoon liittyviä kannustimia.

Toteutusvaiheen tehtäviä ovat:

  • hankkeen suunnitelmien ja toteutuksen kehittäminen ja innovointi
  • suunnitelmien tarkentaminen
  • rakentaminen
  • hankkeen tavoitteiden ja toteutumaennusteiden seuraaminen ja ennakointi
  • hankkeen takuuajan tehtävien ja käyttöönoton suunnittelu

Yhteistoimintahanke ei tyypillisesti lopu hankkeen vastaanottoon, vaan sopimusosapuolet voivat jakaa myös takuuajan vastuut ja tehtävät yhteistoimintamallin periaattein. Hankkeen tavoitekustannukseen voidaan laskea mukaan myös takuuajan korjaukset, joten malli kannustaa osapuolia myös parempaan laatuun ja korjaustarpeen minimoimiseen.


Yhteistoimintahankkeeseen on mahdollista sovittaa myös yhteisesti hoidettava ylläpitovastuu.