IPT2-hankkeen sisältö

IPT2-hankkeessa kehitetään integroituja toteutusmuotoja seuraavien teemojen ja kysymysten pohjalta:

Hankesysteemin suunnittelu

Miten toteutusmuotoja ja toimintamalleja pitää kehittää, jotta kaikki osapuolet saadaan optimoimaan kokonaisuutta hankkeen parhaaksi?

Markkinoiden haastaminen

Miten hankinnan valintaperusteita ja tilaajan ja palveluntuottajien vuorovaikutusta pitää kehittää arvontuoton ja tuottavuuden parantamiseksi?

Arvon tuottaminen kehitysvaiheessa

Miten Target Value Design –prosessia tulee johtaa ja miten sen avulla mahdollistetaan arvon tuottaminen asiakkaalle?

Tuottavuusloikka toteutusvaiheessa

Miten läpimenoaikoja voidaan lyhentää ja hukkaa vähentää kustannusten alentamiseksi?

Ihmisten ja osaamisen kehittäminen

Miten informaatiota, resursseja, prosesseja ja teknologiaa tulee integroida korkean suoritustason lopputuloksen saavuttamiseksi?

IPT2-hankkeen toteutus

IPT-hankkeessa järjestettävissä työpajoissa ja käynnistettävissä pilottihankkeissa käydään läpi niin strategia-, hankinta-, kehitys-kuin toteutusvaiheenkin kannalta keskeisiä asioita. Päähuomio on tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisessa (arvoa rahalle) sekä organisaatioiden ja ihmisten toiminnassa (osaamisen kehittäminen).