Perehdytysvaihe

Perehdytysvaiheen tavoitteena on tutustuttaa hankkeen osapuolet yhteistoimintamalleihin ja niiden soveltamiseen vaativissa julkisissa hankinnoissa. Sovellettavat hankinnat voivat koskea rakentamista, palveluhankintoja tai investointeja yleensä.

Tilaajilla teetetyn kyselyn mukaan kiinteistö- ja rakennushankkeiden ja palveluiden toteutusmuodon valintaa ohjaavat eniten organisaatioiden omat kokemukset ja asiantuntijoiden osaaminen. Kaikkia käytössä olevia toteutusmalleja ei välttämättä tunneta tai osata käyttää.

Toteutusmuodon valinnan tulee perustua tilaajan tavoitteisiin ja reunaehtoihin. Selkeisiin ja yksinkertaisiin hankkeisiin sopivat hyvin perinteiset toteutusmuodot kuten laskutyö, yksikköhinta- tai kokonaishintaurakat tai sopimukset. Hankkeiden kompleksisuuden, riskien ja epävarmuuden kasvaessa eivät kiinteät sopimusmallit kuitenkaan välttämättä enää toimi. Kompleksisten hankkeiden toteutusmuotoina toimivat paremmin yhteistoimintamallit (integroidut projektitoteutukset) ja niiden pisimmälle vietynä muotona allianssimalli.

Yhteistoimintamallien periaatteena on voimakas integrointi. Integroinnin elementtejä ovat mm.

  • osapuolten aikainen valinta
  • yhteinen organisaatio ja päätöksenteko
  • yhteiset tavoitteet
  • yhteinen riskien ja hyötyjen jakaminen
  • yhteinen sopimus
  • yhteinen kaupallinen malli
  • yhteistoiminta ja luottamuksen rakentaminen
  • jatkuva suorituskyvyn parantaminen

Yhteistoimintamallien käyttöönotto ja soveltaminen vaativat varsinaisten mallien lisäksi uudenlaista johtamista ja yhteistyötä. Pisimmälle vietynä tällainen integrointi edellyttää tilaajan ja muiden sopimusosapuolten toimintakulttuurin muuttamista.