IPT2-työpajat

Hanke toteutetaan tilaajien yhteisenä seminaari- ja työpajasarjana, jossa käydään läpi IPT-toteutusten periaatteet sekä
IPT-hankkeiden hankinta, kehitys- ja toteutusvaiheet. Hankkeen tavoitteena on IPT-osaamispohjan laajentaminen ja syventäminen, jotka kummatkin toimivat myös lähtökohtina työpajoille.

  • Osaamispohjan laajentaminen tapahtuu ”pilottien työpajoissa”,
    joissa perehdytään IPT mallien käyttöön ja suunnitellaan tilaajien uusien pilottiprojektien IPT-toteutukset yhdessä muiden tilaajien asiantuntijoiden kanssa. Työpajoissa valmennetaan ja perehdytetään niihin osallistuvat asiantuntijat IPT-mallien käyttöön. Lisäksi työpajoissa suunnitellaan tilaajien pilottiprojektien IPT-toteutukset yhteistyössä muiden tilaajien asiantuntijoiden kesken. Pilottihankkeiden tarkempi suunnittelu toteutetaan organisaatioittain.
  • Osaamispohjan syventäminen tapahtuu ”syventävissä työpajoissa”, joissa keskitytään IPT-hankkeiden ajankohtaisimpiin haasteisiin erityisesti jo IPT-hankkeista kokemusta omaavien organisaatioiden näkemysten mukaisesti.