Hankkeen toteutus

IPT2-hankkeen tavoitteena on:
  • integroitujen toteutusmuotojen kehittäminen tilaajien laajempaan käyttöön
  • tilaajien osaamispohjan laajentaminen, integroitujen toteutusmuotojen käyttöönotto uusissa hankintayksiköissä ja uudenlaisissa hankkeissa
  • osaamispohjan syventäminen hankesysteemin suunnitteluun, tuottavuuden parantamiseen, arvon tuottamiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen
  • toimialan kulttuurin muutos

Hanke toteutetaan tilaajien yhteisenä seminaari- ja työpajasarjana, jossa käydään läpi IPT-toteutusten periaatteet sekä IPT-hankkeiden hankinta, kehitys- ja toteutusvaiheet. Hankkeen tavoitteena on IPT-osaamispohjan laajentaminen ja syventäminen, jotka kummatkin toimivat myös lähtökohtina työpajoille.