Aikataulu

IPT2-hanke käynnistyi 14.3.2017, jolloin pidettiin hankkeen aloitusseminaari.

Hanke toteutetaan tilaajien yhteisenä seminaari- ja työpajasarjana, jossa käydään läpi IPT-toteutusten periaatteet sekä IPT-hankkeiden hankinta, kehitys- ja toteutusvaiheet. Työpajoissa valmennetaan ja perehdytetään niihin osallistuvat asiantuntijat IPT-mallien käyttöön. Lisäksi työpajoissa suunnitellaan tilaajien pilottiprojektien IPT-toteutukset yhteistyössä muiden tilaajien asiantuntijoiden kesken. Pilottihankkeiden tarkempi suunnittelu toteutetaan organisaatioittain.

Pilottien työpajat

 • Hankinnan suunnittelu 9.-10.5.2017
 • Hankinta 8.-9.6.2017
 • Hankinnan suunnittelu 12.-13.10.2017
 • Hankinta 16.-17.11.2017
 • Kehitysvaihe 14.-15.2.2018 (lähtökohtaisesti jatketaan kevään 2017 pilottihankkeiden työstämistä)
 • Kehitysvaihe 2.-3.10.2018 (lähtökohtaisesti jatketaan syksyn 2017 pilottihankkeiden työstämistä)
 • Toteutusvaihe 14.2.2019
 • Toteutusvaihe 19.9.2019

Loppuseminaari

 • 19.11.2019

Syventävät työpajat

 • Yhteistoimintamekanismien jalkautus
  hankkeissa ja tahtiaikatuotannon käytännön toteutus: 5.4.2017
 • Urakan sisällön hallinta
  toteutusvaiheessa: 15.6.2017
 • Jatkuva parantaminen ja ihmisten kehittäminen: 24.8.2017
 • Suunnittelun suunnittelu: 13.12.2017
 • Big Room -toiminnan kehittäminen: 16.3.2018
 • TVD-prosessi: 13.6.2018
 • Alihankkijoiden integrointi ipt-hankkeisiin: 11.9.2018
 • Dynamiikan hallinta ipt-hankkeissa: sidosryhmien ja rinnakkaisprojektien rooli: 13.12.2018
 • Jatkuva parantaminen ja tahtituotanto: 3.4.2019
 • Ihmisten ja tiimien valmentaminen: 13.6.2019