Aikataulu

IPT2-hanke käynnistyi 14.3.2017, jolloin pidettiin hankkeen aloitusseminaari.

Hanke toteutetaan tilaajien yhteisenä seminaari- ja työpajasarjana, jossa käydään läpi IPT-toteutusten periaatteet sekä IPT-hankkeiden hankinta, kehitys- ja toteutusvaiheet. Työpajoissa valmennetaan ja perehdytetään niihin osallistuvat asiantuntijat IPT-mallien käyttöön. Lisäksi työpajoissa suunnitellaan tilaajien pilottiprojektien IPT-toteutukset yhteistyössä muiden tilaajien asiantuntijoiden kesken. Pilottihankkeiden tarkempi suunnittelu toteutetaan organisaatioittain.

Hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheen työpajat

 • Hankinnan suunnittelu 9.-10.5.2017
 • Hankinta 8.-9.6.2017
 • Hankinnan suunnittelu 12.-13.10.2017
 • Hankinta 16.-17.11.2017
 • Kehitysvaihe, 2 pv (2018)
 • Hankinnan suunnittelu + hankinta (2018)
 • Toteutusvaihe, 1-2 pv (2019)
 • Toteutusvaihe (tarvittaessa, 2019)

Loppuseminaari

 • 12/2019

Syventävät työpajat

 • 5.4.2017: Yhteistoimintamekanismien jalkautus
  hankkeissa ja tahtiaikatuotannon käytännön toteutus
 • 15.6.2017: Urakan sisällön hallinta
  toteutusvaiheessa
 • 24.8.2017: Jatkuva parantaminen ja ihmisten kehittäminen
 • 13.12.2017: Suunnittelun suunnittelu
 • 4 kertaa vuonna 2018
 • 3-4 kertaa vuonna 2019