IPT2-hanke muuttaa alan toimintakulttuuria

IPT2-hanke on Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden yhteinen integroivien projektitoteutusmallien (IPT) tutkimus- ja kehityshanke kiinteistö- ja rakennusalan projektien ja palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Vuosina 2017-2019 toteutetun hankkeen missiona on ollut nostaa suomalainen projektiosaaminen Euroopan kärkeen.

Hankkeen tilaajina toimivat Finavia, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, HUS Kiinteistöt Oy, Tampereen kaupunki, Turun kiinteistöliikelaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vantaan tilakeskus ja sen toteuttivat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy

Hanke päättyi 19.11.2019 Helsingissä järjestettyyn loppuseminaariin, jonka yhteydessä julkaistiin hankkeen keskeiset tulokset ja havainnot kokoava IPT2-pelikirja.

Vuosina 2014-2016 toteutettu IPT-hanke näytti voimansa

IPT-hankkeen käynnistivät tammikuussa 2014 Espoon Tilakeskus-liikelaitos, Gasum, Helsingin yliopisto, Kainuun sote, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanman sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki yhdessä RAKLI ry:n ja Vison Oy:n kanssa. Myöhemmin hankkeen rahoittajiksi ja tilaajiksi liittyivät myös Finavia, Liikelaitos Oulun Tilakeskus sekä Turun kiinteistöliikelaitos. Hanke päättyi RAKLIn Helsingissä järjestämään loppuseminaariin 14.12.2017.

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin integroituja toteutusmuotoja ja allianssimallia erilaisissa kiinteistö- ja rakennushankkeissa ja palvelusopimuksissa. Pilttiprojekteja käynnistettiin 11 yhteensä yli 600 milj. euron arvosta. Lisäksi hankkeessa koulutettiin ja
valmennettiin noin 130 tilaajaorganisaatioiden asiantuntijaa.


Uutiset

IPT2-hanke päätökseen (22.11.2019)
Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden ryhmäkehityshanke IPT2 päättyi tiistaina 19.11.2019 Helsingissä järjestettyyn loppuseminaariin. Kolmivuotisen..

IPT2-pelikirja on julkaistu (19.11.2019)
IPT2-hankkeen tulokset kokoava pelikirja on julkaistu! Voit ladata IPT2-pelikirjan koneellesi tästä linkistä.

Allianssi taipuu erilaisten palveluiden toteutusmalliksi (23.09.2019)
IPT2-hankkeen viimeinen yhteinen työpaja järjestettiin torstaina 19.9.2019 BIM Kampuksella Helsingissä. Päivän tavoitteena oli perehtyä palvelualliansseihin ja niiden..

Käytännön tekeminen on valmentamista, kun työtä tehdään jatkuvan parantamisen asenteella (19.06.2019)
IPT2-hankkeen viimeinen syventävä työpaja käsitteli ihmisten ja tiimien valmentamista. Työpajassa kerättiin kokemuksia parhaista valmennuskäytännöistä ja pohdittiin..

05.04.2019  Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!
20.02.2019  Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen
19.12.2018  Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018  Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018  Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018  TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua