IPT2-hanke muuttaa alan toimintakulttuuria

IPT2-hanke on Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden yhteinen integroivien projektitoteutusmallien (IPT) tutkimus- ja kehityshanke kiinteistö- ja rakennusalan projektien ja palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Vuosina 2017-2019 toteutettavan hankkeen missiona on nostaa suomalainen projektiosaaminen Euroopan kärkeen.

Hankkeen tilaajina toimivat Finavia, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, HUS Kiinteistöt Oy, Tampereen kaupunki, Turun kiinteistöliikelaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vantaan tilakeskus ja sen toteuttavat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy.

Vuosina 2014-2016 toteutettu IPT-hanke näytti voimansa

IPT-hankkeen käynnistivät tammikuussa 2014 Espoon Tilakeskus-liikelaitos, Gasum, Helsingin yliopisto, Kainuun sote, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanman sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki yhdessä RAKLI ry:n ja Vison Oy:n kanssa. Myöhemmin hankkeen rahoittajiksi ja tilaajiksi liittyivät myös Finavia, Liikelaitos Oulun Tilakeskus sekä Turun kiinteistöliikelaitos. Hanke päättyi RAKLIn Helsingissä järjestämään loppuseminaariin 14.12.2017.

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin integroituja toteutusmuotoja ja allianssimallia erilaisissa kiinteistö- ja rakennushankkeissa ja palvelusopimuksissa. Pilttiprojekteja käynnistettiin 11 yhteensä yli 600 milj. euron arvosta. Lisäksi hankkeessa koulutettiin ja
valmennettiin noin 130 tilaajaorganisaatioiden asiantuntijaa.

IPT-hankkeen tuloksia kirjoitetaan parhaillaan RT-kortteina julkaistaviksi allianssisopimuksiksi sekä tilaajan ohjeeksi.


Uutiset

Allianssi taipuu erilaisten palveluiden toteutusmalliksi (23.09.2019)
IPT2-hankkeen viimeinen yhteinen työpaja järjestettiin torstaina 19.9.2019 BIM Kampuksella Helsingissä. Päivän tavoitteena oli perehtyä palvelualliansseihin ja niiden..

Käytännön tekeminen on valmentamista, kun työtä tehdään jatkuvan parantamisen asenteella (19.06.2019)
IPT2-hankkeen viimeinen syventävä työpaja käsitteli ihmisten ja tiimien valmentamista. Työpajassa kerättiin kokemuksia parhaista valmennuskäytännöistä ja pohdittiin..

Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen! (05.04.2019)
Kevätauringon jo lupaavasti lämmittäessä syvennyimme jatkuvaan parantamiseen ja tahtituotantoon BIM Kampuksella aktiivisen osallistujapoppoon kanssa. Työpaja kiinnosti..

Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen (20.02.2019)
Ystävänpäivän kunniaksi kokoonnuimme BIM Kampukselle ipt-hankkeiden toteutusvaihetta käsittelevään työpajaan. Mukana olivat seuraavat hankkeet: KYS Uusi Sydän..

19.12.2018  Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018  Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018  Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin
18.06.2018  TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua
20.03.2018  Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja
19.02.2018  Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen