IPT2-hanke muuttaa alan toimintakulttuuria

IPT2-hanke on Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden yhteinen integroivien projektitoteutusmallien (IPT) tutkimus- ja kehityshanke kiinteistö- ja rakennusalan projektien ja palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Vuosina 2017-2019 toteutettavan hankkeen missiona on nostaa suomalainen projektiosaaminen Euroopan kärkeen.

Hankkeen tilaajina toimivat Finavia, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, HUS Kiinteistöt Oy, Tampereen kaupunki, Turun kiinteistöliikelaitos ja Vantaan tilakeskus ja sen toteuttavat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy.

Vuosina 2014-2016 toteutettu IPT-hanke näytti voimansa

IPT-hankkeen käynnistivät tammikuussa 2014 Espoon Tilakeskus-liikelaitos, Gasum, Helsingin yliopisto, Kainuun sote, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanman sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki yhdessä RAKLI ry:n ja Vison Oy:n kanssa. Myöhemmin hankkeen rahoittajiksi ja tilaajiksi liittyivät myös Finavia, Liikelaitos Oulun Tilakeskus sekä Turun kiinteistöliikelaitos. Hanke päättyi RAKLIn Helsingissä järjestämään loppuseminaariin 14.12.2017.

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin integroituja toteutusmuotoja ja allianssimallia erilaisissa kiinteistö- ja rakennushankkeissa ja palvelusopimuksissa. Pilttiprojekteja käynnistettiin 11 yhteensä yli 600 milj. euron arvosta. Lisäksi hankkeessa koulutettiin ja
valmennettiin noin 130 tilaajaorganisaatioiden asiantuntijaa.

IPT-hankkeen tuloksia kirjoitetaan parhaillaan RT-kortteina julkaistaviksi allianssisopimuksiksi sekä tilaajan ohjeeksi.


Uutiset

Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen (20.11.2017)
IPT2-HANKKEEN PILOTTIEN TYÖPAJA #4: HANKINNAN TOTEUTUS IPT2-hankkeen pilottien työpajoja jatkettiin 16.-17.11.2017 Helsingin Rantapuisto-hotellissa aiheesta hankinnan..

Uudet pilottihankkeet työn alle hankinnan suunnittelu -työpajassa (18.10.2017)
IPT2-HANKKEEN PILOTTIEN TYÖPAJA: HANKINNAN SUUNNITTELU IPT2-hankeenn työpajasarjaa jatkettiin 12.-13.10.2017 hankinnan suunnittelun merkeissä. Työn alle otettiin..

Syventävässä työpajassa #3 pohdittiin, kuinka jatkuvaa parantamista voitaisiin aktivoida hankkeissa (31.08.2017)
IPT2-hankkeessa  pyyhittiin kesän hiekkapölyt harteilta ja jatkettiin syventävien työpajojen sarjaa. Helsingin Tekniskan saleilla pidetyn työpajan aiheena oli jatkuva..

Syventävässä työpajassa #2 pohdittiin urakan laajuuden muutoksiin liittyviä haasteita (29.06.2017)
IPT2-SYVENTÄVÄ TYÖPAJA #2: URAKAN LAAJUUDEN HALLINTA IPT-HANKKEISSA (15.6.2017) RAKLIn ja Visonin koordinoimassa IPT2-hankkeessa jatkettiin syventävien työpajojen..

13.06.2017  IPT2-hankkeen pilottien työpajassa pohdittiin ipt-hankintojen toteutusta
18.05.2017  Ensimmäisessä pilottien työpajassa suunniteltiin onnistuneesti hankintoja
24.04.2017  IPT2-hankkeen syventävä työpaja 5.4.2017: yhteistoimintamekanismit ja tahtiaikatuotannon käytännön toteutus
16.03.2017  IPT2-hanke käynnistyy
16.02.2017  RAKLI: "Projektien integrointi toimii - IPT-hankkeen tulokset julki"
16.03.2016  Allianssi-Turku -sanasto tukee uuden toimintamallin viestintää