IPT2-hanke muuttaa alan toimintakulttuuria

IPT2-hanke on Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden yhteinen integroivien projektitoteutusmallien (IPT) tutkimus- ja kehityshanke kiinteistö- ja rakennusalan projektien ja palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Vuosina 2017-2019 toteutettavan hankkeen missiona on nostaa suomalainen projektiosaaminen Euroopan kärkeen.

Hankkeen tilaajina toimivat Finavia, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, HUS Kiinteistöt Oy, Tampereen kaupunki, Turun kiinteistöliikelaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vantaan tilakeskus ja sen toteuttavat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy.

Vuosina 2014-2016 toteutettu IPT-hanke näytti voimansa

IPT-hankkeen käynnistivät tammikuussa 2014 Espoon Tilakeskus-liikelaitos, Gasum, Helsingin yliopisto, Kainuun sote, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanman sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki yhdessä RAKLI ry:n ja Vison Oy:n kanssa. Myöhemmin hankkeen rahoittajiksi ja tilaajiksi liittyivät myös Finavia, Liikelaitos Oulun Tilakeskus sekä Turun kiinteistöliikelaitos. Hanke päättyi RAKLIn Helsingissä järjestämään loppuseminaariin 14.12.2017.

Hankkeessa kehitettiin ja testattiin integroituja toteutusmuotoja ja allianssimallia erilaisissa kiinteistö- ja rakennushankkeissa ja palvelusopimuksissa. Pilttiprojekteja käynnistettiin 11 yhteensä yli 600 milj. euron arvosta. Lisäksi hankkeessa koulutettiin ja
valmennettiin noin 130 tilaajaorganisaatioiden asiantuntijaa.

IPT-hankkeen tuloksia kirjoitetaan parhaillaan RT-kortteina julkaistaviksi allianssisopimuksiksi sekä tilaajan ohjeeksi.


Uutiset

Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta (10.10.2018)
IPT2-väki kokoontui kahden päivän ajan kehitysvaiheen pilottityöpajan ääreen Helsingin BIM Kampukselle. Päivien aikana perehdyimme kehitysvaiheen kannalta keskeisiin..

Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin (13.09.2018)
Syksyn ensimmäinen IPT2-hankkeen syventävä työpaja kokosi yhteen alihankkijoiden integroinnista kiinnostuneita Helsinkiin BIM Kampukselle. Päivän teema kiinnosti..

TVD-prosessilla kohti arvo-ohjautuvaa suunnittelua (18.06.2018)
Syventävien työpajojen sarjaa jatkettiin Helsingin BIM Kampuksella aiheesta TVD (target value design) -prosessi. Työpaja houkutteli paikalle ennätysmäärän osallistujia..

Big Room on yhteistoiminnan mahdollistaja (20.03.2018)
IPT2-HANKKEEN SYVENTÄVÄ TYÖPAJA 16.3.2018 Tämän vuoden ensimmäinen syventävä työpaja pureutui Big Room -toiminnan kehittämiseen. Työpaja houkutteli paikalle paljon..

19.02.2018  Pilottien työpajassa siirryttiin kehitysvaiheeseen
18.12.2017  Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!
20.11.2017  Pilottien työpajassa pureuduttiin hankinnan käynnistämiseen ja kilpailuttamiseen
18.10.2017  Uudet pilottihankkeet työn alle hankinnan suunnittelu -työpajassa
31.08.2017  Syventävässä työpajassa #3 pohdittiin, kuinka jatkuvaa parantamista voitaisiin aktivoida hankkeissa
29.06.2017  Syventävässä työpajassa #2 pohdittiin urakan laajuuden muutoksiin liittyviä haasteita